Прощальное песнопение при отпевании в храме

314-Svjatye-dushi-s-neba-snizojdite-odnogolosie
314-Svjatye-dushi-s-neba-snizojdite