При выносе тела из храма

316-Ja-verju-Iskupitel-moj-zhiv-odnogolosie
316-Ja-verju-Iskupitel-moj-zhiv